דור המדבר   ומשה

ראה: דור המדבר-אמונה-תלונה, משה-וישראל.