דיראון

אבן עזרא:

דיראון - גידוף, ויש אומרים די מוראה. (ישעיה סו כד)

רד"ק:

דיראון - מיאוס מרוב סירחון, ויש מפרשים שהיא התולעת כגון הדרא והכנה שבתבואה... (שם)