דמיו בו

(ראה גם: מיתת בית דין, סקילה)

הכתב והקבלה:

ראה ערך דם ויקרא כ ט.

מלבי"ם:

...כי בכל מקום שמדבר מהריגת איש א' כתוב "דמו בראשו" בלשון יחיד, ובלשון דמו בראשו לא דמו בו, ופה ששינה ואמר דמיו בלשון רבים מציין מיתת הסקילה שנוטלים ממנו הדמים ממקומות רבים מגופו שיפוצע מאבני הרגימה... (ויקרא כ ט)

רש"ר הירש:

דמיו בו - הוא מבודד מן החיים, ואולי אף נתלה כי אין לו מקום בין השמים והארץ... (שם שם ב)