דמע

תרגום יונתן:

ודמעך - ובכורי חמר נעווך. (שמות כב כח)

רש"י:

ודמעך - התרומה, ואיני יודע מהו לשון דמע. (שם)

אבן עזרא:

ודמעך - כנוי ליצהר, והגאון רב סעדיה אמר כי... ודמעך רמז ליצהר, כי כאשר ידרך הזית הוא יורד טפות כמו הדמע... (שם)

רמב"ן:

ויהי דמעך רמז לתירוש ויצהר מושאל מן דמעת העין בעבור שידמה לה ברדתו טיפות או שכל טיפות היורדות שמם דמעה... (שם)

מלבי"ם:

ודמעך הוא התרומה שמביאים הדגן והתירוש והיצהר שכבר הופרשו מקליפתם כדמעה הנוטפת ממקום חבורה בעין כן ידמעו הענבים והזיתים דמעת לחותם העצור בם, והשבלים ידמעו נטפי הגרגרים האצורים בתוכם. (שם)

העמק דבר:

ודמעך - הוא דבר משקה יין ושמן בעוד לא נמדד והוא מדומע עם השמרים... (שם)