דשן

(ראה גם: אפר, כלי מקדש-מזבח, קרבן)

אבן עזרא:

לדשנו - להסיר הדשן, אבל "ידשנה סלה" רוצה לומר יעשה ממנה דשן, ומקובלת... (שמות כז ג)

הכתב והקבלה:

הדשן - יש הבדל פרטי בין אפר לדשן, שם דשן מורה על החלקים הדקים השמניים שנשארו אחר שריפת מין גשם שיש בו שמנונית... ולא האפר הנשאר מן העצים שבמערכה, אלא שזה שאמר "ודשנו את המזבח" (במדבר ד') כולל את הדשן והאפר ביחד, ומשום קצור נקט חד מנייהו. ושם דשן מושאל מן דשן המורה בהנחה ראשונה על השמנונית, כמו "ואכל ושבע ודשן", ושם אפר מורה על החלקים הדקים העפריים והמלחיים הנשארים אחר שרפת הגשם, ושרש אפר פר, מלשון התפוררות, שבאמת אין הגשם כלה ואבד לגמרי מכח השרפה אך חלקי הרכבתו מתפוררים מכח האש... (ויקרא ו ד)