האח

רש"י:

האח - לשון שמחה. (תהלים לה כא)

אבן עזרא:

האח - רמז לנקמה. (שם)

רש"ר הירש:

האח - שמחה לאיד. (שם)