האמן

(ראה: אמונה)

תרגום יונתן:

כי תאמינו - לא תסטו ממנו ימינה. (ישעיה ל כא)

אבן עזרא:

תאמינו - אל"ף במקום יו"ד, וכן רבים. (שם)

אור החיים:

והאמין - ...פירוש הפקיד אצלו הברכה... (בראשית טו ו)

מלבי"ם:

תאמינו - מרוב אמונה תפנו לימין. (ישעיה ל כא)