הגה   והגית

רש"י:

והגית - והתבוננת. (יהושע א ח)

יהגה - המיית קול. (ישעיה לא ד)

רד"ק:

והגית - הגיון הלב. (יהושע א ח)

מלבי"ם:

והגית - שיחשוב ויעיין בחלק העיוני. (שם)

הגה מענין דיבור, ובא על דיבור ההגיוני הממוצע בין הדיבור והמחשבה, וכשבא על המחשבה מציין ההגיון והתבוננות להוציא דבר מדבר על ידי מופתי התבונה... (הכרמל)