הגה   משך

תרגום יונתן:

הוגה - שבר אותה. (איכה א ה)

רש"י:

הוגה - הדאיבה, לשון יגון. (שם)

הגה כסף - משך. (משלי כה ד)

אבן עזרא:

הגה כסף - כן צריך להוציא את הרשע. (שם)