הגה

(ראה גם: אחשורוש, אסתר)

אלשיך:

ותשא חסד - שהאכילה מאכל כשר ונתן לה נערות ראויות שיכלה לשמור שבת, כברז"ל, ובכל זאת נשאה חן בעניו אף על פי שמתבדלת מהעמים... (אסתר ב ט)

יוסף לקח:

הנערות הראויות לתת לה - כמלכה, נתן לה כבר עכשיו, או בראותו שהיתה מורגלת אצל מרדכי נתן לה יהודיות. (אסתר ב ט)

מלבי"ם:

ותטב הנערה בעיניו - לא הענישה על שנחבאה, כי ראה שתצלח למלוכה. ויבהל - נתן תמרוקיה מיד ולא המתין עד תחילת התקופה. מנותיה - נתן לה ביחוד, וגם נערות הראויות לתת רק למלכה. (שם)