הדיח

(ראה גם: מסית)

מלבי"ם:

וההבדל בין השלכה להדחה בג' דברים, א', כי המשליך וזורק נעשה הדבר רחוק ממנו. ב', שעל ידי השלכה יתקלקל הדבר. ג', שמראה שאינו רוצה לדעת איפה תשכון, אבל המדיח דבר כל עת שידחה צריך להתקרב אל הדבר, ועל ידי הדחה לא יתקלקל הדבר, ויודע מקום הדבר ההוא... (דברים ל א)