הדף

תרגום אונקלוס:

בהדוף - בשבור. (דברים ט ד)

מלבי"ם:

יהדפנו - ויש הבדל בין הדף ובין דחה, שהדוחה יהיה לפעמים על ידי דבורו, כמו "בחלק שפתיה תדיחנו" (משלי ז'), אבל הדף הוא בגופו, ומציין שדחפו ממקומו שלא ישוב עוד אל מקום זה, אבל אם יכול לצאת משם זה נקרא דוחה לא הודף... (במדבר לה כ)