הוות

תרגום יונתן:

הוות - אתרגושתא. (תהלים ה י)

הוות - שקרא. (שם צג ב)

רש"י:

הוות - מרמה. (שם ה י)

אבן עזרא:

ובהוות - בגידה. (משלי יא ו)

הוות - מחשבות רעות. (תהלים ה י)

רד"ק:

הוות - רעות. (שם)

הוות - שבר וענין רע במעשה או במחשבה. בהותו - ברשעתו, ולרס"ג בעשרו. (שם נב ד וח)

רש"ר הירש:

הוות - מלשון הווה, תמיד חושבים להמציא משהו. (שם ה י)