הושיע

(ראה גם: הציל, עזר)

מלבי"ם:

ונושעתם - שהיא תשועה גמורה בנגוד להצלה. (במדבר י ט)

משך חכמה:

ואין מושיע - ישועה היא על פי רוב במיתתו של השונא, שאם לא כן יכתוב עוזר. (דברים כב כז)