הזאה

(ראה גם: פרה אדומה, קרבן)

הכתב והקבלה:

ומזה מי הנדה - לרבותינו (נדה ט') מאי מזה נושא... ולשון מזה דקרא הוא משרש זז, כלשון אינו זז משם, והוא מלשון "וזיז שדי ירענה", שהוא תאר לחיות השדה שהם מתנועעים הנה והנה, ומזה שם מזוזת הפתח, על שם שהדלת מתנועעת ותסוב על ציר מזוזת הבית, ומענין זה אפרש גם מאמר (ישעיה נ"ב) "כן יזה גוים רבים", יזה ענין תנועת ההשתוממות וטלטול הפנימי שבנפש מרוב הפלא והתמהון... וככה המטלטל ומנענע את מי חטאת יקרא מזה, כלומר שמזיזו ומנענעו... (במדבר יט כא)