הטמן

מלבי"ם:

ותצפנו - צפון הוא במקום שאינו צופה, וטמון הוא לכסות במכסה. (יהושע ב ד)