הלאה

אבן עזרא:

והלאה - נמצא על מקום ועל זמן, והטעם ולמעלה. (במדבר לב יט)

הכתב והקבלה:

גש הלאה - במלת הלאה הנגינה מלעיל בכל המקרא, וזאת ראיה ברורה שהה"א נוספת והיא במקום למ"ד בתחלה, והוא כמו להלאה, שטעמו להלן הידוע בדברי רבותינו, ושניהם מיסוד אחד. גש הלאה - התקרב עוד יותר אלינו... (בראשית יט ט)