הלזה

תרגום יונתן:

הלזה - הדור ויאי. (בראשית כד סה)

רש"י:

הלז - לשון חשיבות, בעל צורה. (דניאל ח טז)

רשב"ם:

הלזה - נאמר על רחוק, והזה על קרוב. (בראשית כד זה)

הכתב והקבלה:

הלזה - עומד קרוב כדי שישמע מה שמדברים. (שם לז יט)

העמק דבר:

הלזה - בבראשית רבה נאמר על מאויים ונורא. (שם כד סה)