המטר

(ראה גם: גשם, מטר)

תרגום אונקלוס:

ממטיר - מוריד. (שמות טז ד)

רמב"ן:

ממטיר - לר' אברהם כדמות מטר, ולאונקלוס לשון ירידה, או מענין כמטרה לחץ, בכל זריקה שתבא מלמעלה. (שם)