הנחם

(ראה גם: אלקים-רצון, רצון)

תרגום יונתן:

והנחם - ויהוי תוהו קדמך... (שמות לב יב)

רש"י:

וינחם - ...וכן כל לשון ניחום שבמקרא לשון נמלך מה לעשות. (בראשית ו ו)

עקדה:

וינחם - שינוי המחשבה מבלי שינוי הענין שהיה עליו, כגון מי שהיטיב לאוהבו, אם הפך לשונאו לא ישתנה מהענין שיטיב לאוהבו תמיד... (בראשית ו ו)

וינחם ה' - האריך להם העונש, כי ריחם עליהם... (שם)

הכתב והקבלה:

מתנחם לך - מתהלל ומתפאר, וכן "תושבחתא ונחמתא" שבקדיש. (בראשית כז מב)

והנחם - ולי נראה שהוא לשון רחמים, כמו "מי יודע ישוב ונחם ה'" (יונה) דתרגומו ויתרחם. (שמות לב יב)

רש"ר הירש:

וינחם - יש להבדיל בין הנחם שעל ידי גורם חיצוני, והתנחם שעל ידי החלטה פנימית. (בראשית ו ו)