הניא

תרגום יונתן:

הניא - בטיל. (במדבר ל ד)

רש"י:

תנואתי - לשון הסרה... (שם יד לד)

אבן עזרא:

הניא - כמו שבר. (שם ל ד)

העמק דבר:

ביום שמעו - שהפרת נדרים בב' אופנים לרמב"ם, א' שאומר מובטל לך ואיני רוצה בנדרך, ואז תעשה רק בלי נדר, וזהו הניא, מכל מקום צריך לומר לשון מופר, ואינו כופה לעשות ההיפך מדבריה... (שם שם ז)