הסכת

(ראה גם: האזן, שמע)

הכתב והקבלה:

הסכת ושמע - תרגום הסכת אצית, לשון האזנה ושמיעה, ואין לו ריע במקרא, ויש אומרים שענינו הקשבה בהבנת הלב והשתכלות המחשבה, ושורש סכה בה"א... ורבותינו הבינוהו גם כן בדרך זה, כי אמרו (ברכות ט"ז) הקורא את שמע צריך שיכוין לבו, נאמר כאן שמע, ונאמר להלן הסכת ושמע, מה להלן בהסכת, והיינו השתכלות המחשבה... (דברים כז ט)