הסת

(ראה גם: מסית)

רש"י:

כי יסיתך - אין הסתה אלא גירוי, שמשיאו לעשות כן. (דברים יג ז)

ותסיתני - לשון המשכה, שממשיך האדם לעצתו. (איוב ב ג)

הכתב והקבלה:

יסיתך - המפתה מראה ההנאה שבדבר, המשיא מסיר את היראה שבעבורה נמנע מלעשות, ומסית אומר שראוי לעשות הדבר למען האמת ולא למען ההנאה... (דברים יג ז)

מלבי"ם:

יסיתך - הוא המראה התועלת שבדבר... (שם)