הפלא

תרגום יונתן:

היפלא - היתכסי. (בראשית יח יד)

רש"י:

היפלא - כתרגומו, וכי שום דבר מופרד ומכוסה ממני. (שם)

אבן עזרא:

היפלא - היעלם, וכן עושה פלא. (שם)

רמב"ן:

היפלא - אם דבר נפלא ורחוק הוא. (שם)

מלבי"ם:

כי יפלא - הפלא הוא על החוקר והדבר נפלא מהשגתו, והעלמה נאמר על מי שאינו חוקר בדבר. (דברים יז ח)

רש"ר הירש:

כי יפלא - ביארנו כי פלא הוא דבר שמחוץ לדרך הטבע, ובא באופן ישיר מרצון הבורא, כאן רוצה לומר שאין לענין דוגמא בנורמות הקיימות. (שם)