הפרש

רש"י:

יפריש - לשון עקיצה. (משלי כג לא)

אבן עזרא:

יפריש - ישך, ומזה בא לשון פרש. (שם)