הקע

אברבנאל:

והוקע - יכניסם עד חצי גופם בארץ... או יתקע החרב בבטנם, ומכאן למד פנחס. (במדבר כה ד)

הכתב והקבלה:

והוקע - תליה בצואר, כי קוע בארמית הוא צואר ולא בהקפת היד כבמיתת בית דין. (שם)