הקרה

(ראה גם: מקרה)

תרגום יונתן:

והקריתם - ותזמנון. (במדבר לה יא)

רש"י:

והקריתם - אין הקרייה אלא לשון הזמנה... (שם)

אבן עזרא:

והקריתם - מגזרת קריה. (שם)