הר מועד

רש"י:

בהר מועד - הר ציון שהכל מתועדים אליו. (ישעיה יד יג)

אבן עזרא:

בהר מועד - הר ציון שהוא מועד ה'. (שם)

רד"ק:

בהר מועד - בבל, שכל העולם נועדים לילך אל מלך בבל, וקראה הר שהיתה עיר חזקה, והיא צפון מזרח לישוב העולם. (שם)