הר נבו

(ראה גם: משה-מיתה)

 

עלה אל הר העברים הזה הר נבו אשר בארץ מואב אשר על פני ירחו וראה את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל לאחוזה. (דברים לב מט)

ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו ראש הפסגה אשר על פני ירחו, ויראהו ה' את כל הארץ את הגלעד עד דן... (דברים לד א)

ספרי:

הר העברים שהוא קרוי ארבע שמות, הר העברים, הר נבו, הר ההר, ראש הפסגה, ולמה קורים אותו הר נבו, שנקברו בו שלשה מתים הללו שמתו לא מידי עבירה, זה משה אהרן ומרים... (האזינו שלח)

ילקוט שמעוני:

עלה אל הר העברים, ובמקום אחר קוראו הר ההר, נמצא קרוי ארבע שמות, הר העברים הר נבו הר ההר ראש הפסגה, ומה צורך לבאי העולם בכך, אלא שהיו המלכיות מתפארים עליו ואומרות, זאת אומרת יקרא לשמי וזאת אומרת יקרא לשמי... (במדבר פרק כז, תשעו)

רמב"ן:

הר העברים - שמו נבו, ונקרא הר העברים שהוא על מעברות הירדן, ושם עברו לארץ. (במדבר כז יב)

רמ"ע מפאנו:

...וקברו של משה תכלית הטהרה שפעור והם שוקעים מפניו, והוא הר העברים שכל פניות הקדושה וכל עבריה אליו ישובו, ונקרא הר נבו שכל הנביאים מושפעים משם, כמו שדרשו בספרי, וכטעם וכלן ממשה שזכרנו בזה בפרק ג'. ולפי דרכנו יפורש מלשון נבוב לוחות שהיה חלול תחתיו תלוי על בלימה... (מאמר חקור דין חלק ג פרק ה)

העמק דבר:

הר העברים - שיש בו שני עברים עבר מזרח היה שייך למואב, ומעבר המערבי היה שייך לנחלת בני גד, וכאשר מבאר עוד אשר בארץ מואב - צד המזרחי שבו שייך עדיין לארץ מואב. אשר על פני ירחו - הוא צד המערבי ושייך לישראל... (דברים לב מט)