הראל

תרגום יונתן:

וההראל - ומדבחא. (יחזקאל מג טו)

רש"י:

וההראל - גובה גג המזבח מסובב ולמעלה, ובבית עולמים היה רק ג'. והאריאל - מקום המערכה כ"ד על כ"ד. (שם)

רד"ק:

והראל - שבכל מקום היו עומדים אלהים אחרים על ההרים. ובסוף ד' אמות גובה היו אבני מזבח יוצאים החוצה, וזה נקרא אריאל. ולרז"ל על שאש משמים רבוצה עליו כארי. (שם)