הרס

(ראה גם: נתץ, שבר)

רש"י:

יהרסו - כל הריסה מפרדת אסיפת הבנין, אף הנפרדים ממצב אנשים הורסים את המצב. (שמות יט כא)

חזקוני:

תהרוס - לשון נענוע, כמו פן יהרסו אל ה' לראות. (שמות טו ז)

מלבי"ם:

יש הבדל בין פעל הרס ובין פעל נתץ, הרס בא על בנין המחובר לקרקע כבית וכדומה, והריסה הוא על כלל הבנין שיהרסנו כולו ולקלקל צורת בנינו, וגם מסיע חלקיו ממקומם, ובמושג זה ההריסה כוללת יותר מנתיצה, ומצד זה מוסיף לפעמים הרס על נתץ... ופעל נתץ בא גם כן רק על המחובר לקרקע על ידי בנין, ומציין שניתץ גם חלקי הבנין לגמרי, ויצויר גם אם החלקים אחרי שינתצם ישארו במקומם ויתצם שם ואינו מקפיד על קיומם, ובזה נתץ כולל יותר מהרס, שההריסה מציין קלקול הבנין בכללו לבד ואינו משחית חומר וחלקי הבנין ורוצה בקיומם אף שמסיעם למקום אחר. ובדבר המחובר בטבע, כמו אבנים שלמות, עליהם ישמש בלשונות אחרים כמו "יפוצץ" סלע, או לשון שבירה, הדקה וכתיתה... (הכרמל)