הרשיע

רד"ק:

ירשיע - יחריד ויבלבל. (שמואל א יד מז)

הגר"א:

ירשיע - היפוך ההצלחה. (משלי יב ב)

מלבי"ם:

והרשענו - בין אדם לחברו. (דניאל ט ה)