השג

מלבי"ם:

...כי יש הבדל בין השגה והגעה, שהשגה היא פעולה הנעשית בעצם הפעול, ונקשר עם מלת את, "וישג לבן את יעקב", אבל ההגעה היא בעצם הפועל שהוא מגיע אל הדבר ולא בעצם הפעול, כי נקשר עם מלת אל בכל מקום, "ומה הגיע אליהם"... ולכן הזכיר בכל מקום העדר המציאה בלשון השגה, "אם לא תשיג ידו"... (ויקרא ה ו)