השכיל

(ראה גם: בינה, ידע)

תרגום יונתן:

תשכיל - דתצלח. (יהושע א ז)

אברבנאל:

תשכילו - מורה על השכלה בעניני הנפש, והצלחת המעשה בעניני הגוף. (דברים כט ח)

ספורנו:

תשכילו - תשיגו המכוון במעשיכם לחיי עולם ולחיי שעה. (שם)

הגר"א:

תשכיל - בעבור המצוות תשכיל איך להצליח. (יהושע א ח)

מלבי"ם:

תצליח - הצלחה היא שמזלו עומד לו, ותשכיל שעל ידי שכלו החד וחריף בוחר את הדרך הנכונה, ועל ידי הלימוד יהפך גם מזלו לטובה. (שם)

רש"ר הירש:

להשכיל - שכל הוא הכח לייחס את התמונות המוחשות למושגים, מה שאין הסכל יכול, כי הוא קשור לדעה שקבל אי פעם, ואינו יכול לשנותה. להשכיל - להפנות השכל על דבר מסוים. (בראשית ג ו)