השתאה

תרגום יונתן:

משתאה - ממתין. (בראשית כד כא)

אבן עזרא:

משתאה - כמו משתומם, מגזרת "שאו ערים". (שם)