התאונן

רש"י:

כמתאוננים - אין מתאוננים אלא מבקשים עלילה... וכן בשמשון (שופטים י"ד) "כי תואנה הוא מבקש". (במדבר יא א)

אבן עזרא:

כמתאוננים - מגזרת און, שדברו דברי און. (שם)