התאפק

תרגום יונתן:

להתאפק - למסוברא (לסבול)... (בראשית מה א)

ואתאפק - והתחזקתי. (שמואל א יג יב)

רש"י:

ואתאפק - התחזקתי על רצוני שהיה לבי אומר לי להמתין לך. (שם)

הכתב והקבלה:

להתאפק - מלשון אפיקי מים, רוצה לומר להוציא דבור מפיו מפני הנצבים עליו. (בראשית מה א)