התגולל

תרגום יונתן:

להתגולל - למתעקפא עלן. (בראשית מג יח)

תרגום אונקלוס:

להתגולל - לאתרברא עלנא. (שם)

רש"י:

להתגולל - להיות מתגלגלת עלינו עלילת הכסף... (שם)

אבן עזרא:

להתגולל - מגזרת בגלל הדבר. (שם)

רמב"ן:

להתגולל - מן "ועמשא מתגולל בדם", "ושמלה מגוללה בדמים", כאדם שיהפוך מצד אל צד על חברו. (שם)

רד"ק:

להתגולל - עלילות וגלגולים לאמר שאנחנו לקחנו הכסף. (שם)