התנכל

תרגום יונתן:

ויתנכלו - ויתייעצו. (בראשית לז יח)

תרגום אונקלוס:

ויתנכלו - ויחשבו. (שם)

רש"י:

ויתנכלו - נתמלאו נכלים וערמומיות. (שם)

אבן עזרא:

ויתנכלו - חשבו מחשבה רעה, וכן נוכל. (שם)