התעלל

תרגום יונתן:

התעללתי - ניסין דעבדית. (שמות י ב)

התעללת - שקרת. (במדבר כב כט)

תרגום אונקלוס:

התעללת - חייכת. (שם)

רש"י:

התעללתי - שחקתי, כמו (שמואל א' ו') התעלל בהם, ואינו לשון פועל ומעללים, שאם כן היה לו לכתוב עוללתי. (שם)

אבן עזרא:

התעללתי - כאדם משנה התולדות להנקם מאחר. (שם)

רמב"ן:

התעללתי - כי אני מצחק בו, שאני מכביד את לבו ועושה הנקמות בו... (שם)

רשב"ם:

התעללתי - פעולת עלילות. (שם)

הכתב והקבלה:

התעללתי - לשון פעולה, ואצל הבורא תמיד לשון התנשאות בפעולה, ואולי גם לשון עלה וסבה, ורוצה לומר נראיתי למצרים שאני עילת העילות. (שם)

רש"ר הירש:

התעללתי - עולל מציין שורה של פעולות והתפתחויות, התעלל הוא להשתמש במישהו כחומר להראות את כחו. (שם)