התענינות

(ראה גם: אדם-ידיעה, מחשבה, רצון)

מכתב מאליהו:

כשנתחיל בעיון זה, נמצא עובדא יסודית, שאין מחשבה בלי התענינות קודמת, מי שאינו מתענין, למשל, בבולי דואר, לא יעלה על דעתו לחשוב מפרטיהם, אשר אחרים כתבו ספרים שלמים אודותיהם... ומהו מקור ההתענינות? אין ספק שהיא תולדת הרצון. כמובן יש שני צדדים לרצון, חיובי ושלילי, ולפעמים יתענין אדם בדבר מחמת שרצונו מתנגד לו והוא מבקש לדחותו מעליו... (חלק א עמוד נב)