התעשת

תרגום יונתן:

יתעשת - יתרחם. (יונה א ו)

רש"י:

יתעשת - לשון מחשבה. (שם)

אבן עזרא:

יתעשת - יחשוב, כמו עשתונותיו, וכן עשתי עשר שני חשבונות, כלל ופרט. (שם)

אברבנאל:

יתעשת - יתחבר אלקים עם שלהם, ויחדיו יהיה להם כח להציל. (שם)