התפתחות

(ראה גם: אדם-חייו, מציאות)

רמח"ל:

תראי יצירת האדם בהדרגותיה, כי הקב"ה היה יכול להוליד אדם משוכלל בכל שלימותו אם היה רוצה, והוא לא עשה כן, אלא כמה חסר האדם ביום לידתו, והוא הולך ומשתלם מעט מעט, ותמצאי שהוא מראה ממש על כבודו יתברך והנהגתו בגילוי ממשלתו, כמו שהוא מסבב ומנהג העולם בחמשת המצבים שזכרנו, שהם הם גדולתו של העולם שהולך וגדל כגדולתו של אדם... (דעת תבונות קמח)

רש"ר הירש:

זה ספר תולדות - כפי שלעיל למדנו שכל ההתפתחויות השונות בטבע הן תוצאות של הבריאה, כן כאן התופעות השונות באנושות הן התפתחות טבעית של אדם הראשון, כל אלו הן התפתחויות הרעיון "אדם", שבחופש בחירתו טמונות כל האפשרויות, ואף להרשיע מן השטן... (בראשית ה א)