ואתה

זהר:

אמר רבי חייא מה השינוי שבכאן מבכל המקומות שכתוב ואתה הקרב אליך, ואתה תדבר אל כל חכמי לב, ואתה תצוה את בני ישראל, ואתה קח לך בשמים ראש, (שלא כתוב כבכל המקומות והקרבת ותדבר וכו'), אלא הכל הוא בסוד עליון, כדי לכלול עמו השכינה, (כי השכינה נקראת אתה, וכשכתוב ואתה היינו לכלול עמו השכינה בהצווי ובהדבור).

אמר ר' יצחק אור העליון (שהוא ז"א) ואור התחתון (שהוא הנוקבא), כלולים יחד, (במלת ואתה, כי אתה הוא שם הנוקבא כנ"ל, והו' הנוספת היא ז"א), כמו שאתה אומר ואתה מחיה את כולם, (שסובב על ז"א ונוקבא), ועל כן לא כתוב והקרבת את אהרן אחיך, וצוית את בני ישראל, משום שבעת ההוא היה שורה השמש (שהוא ז"א) בלבנה (שהיא נוקבא), ונשתתף הכל כאחד לשרות על אומנותה של המלאכה, (ועל כן כתוב בהם ואתה שיורה על ז"א ונוקבא)... (תצוה א)