והלאה

אבן עזרא:

והלאה - אחריו, והעד חץ יונתן. (ויקרא כב כז)

מלבי"ם:

והלאה מציין מן היום ההוא והיום בכלל, ומלת ומעלה מציין רק אחר הזמן ולא הזמן בכלל... (ויקרא כז ג)