ויניציאה

רש"י:

הים ומלואו - כגון יושבי ויניציאה ישאו קולם בשיר. (ישעיה מב י)

אברבנאל:

...ואלו המחלוקות בשופטים קיימות בויניציאה כך יודע כל אחד אל מי מהשופטים עליו לפנות... (דברים א טו)

צור - כבר חרבה פעמים עד היסוד, אבל הודעתיך שויניציא נבנתה מאנשי צור, וברחו מפני מלך צרפת לריאלטו שלא יכלה אניה להכנס לשם, והתיישבו שם, וכל עניני צור בה. (זכריה ט ג)