זבל   זבול

לקח טוב:

יזבלני אישי לשון מענין זבול, שכשם שהזבול מחסה ומסתור לבני אדם, כן בעלי יזבלני. (בראשית ל כ)

רש"י:

הפעם יזבלני - לשון זבול בית מדור... (שם)

רש"ר הירש:

יזבלני - זבול הוא המכון הנעים. (שם)