זעוה

(ראה גם: זועות)

תרגום יונתן:

והיית לזעוה - לריחוק. (דברים כח כה)