זעף

תרגום יונתן:

זועפים - כנוסין. (בראשית מ ו)

רש"י:

זועפים - עצבים... (שם)

אבן עזרא:

זועפים - מתרעשים, כמו ויעמד הים מזעפו. (שם)

רד"ק:

זועפים - נזופים. (שם)

רש"ר הירש:

זועפים - מלשון צעף, התכסות הפנים מצד פנים, הביטוי החי שבפנים מועם. (שם)