חבה

(ראה גם: אהבה, ידידות)

מהר"ל:

ועוד תדע ההפרש שיש בין החבה שהיא אהבה מוסתרת, שהיא אהבה שלא יצאה לפועל כלל, רק היא אהבה מסותרת, אבל האהבה הנודעת הנגלית אל הנאהב כבר יצאה לפועל עד שהיתה בגלוי, ובודאי שהדבר שהוא בפועל יותר נחשב מן דבר שהוא בכח ולא יצאת לפועל... (דרך חיים ג ד)